anasayfa  :  online randevu   
Kitap ve Dergi yazılarımız   


OBESİTE TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR'UN YERİ
            ( İ.Akupunktur Derneği Dergisinde yayınlanmıştır)

Ramazan ODABAŞI e-mail: ramazanodabasi@hotmail.com

Anahtar kelimeler: Obesite, Akupunktur, Şişmanlık

ÖZET

Bu yazımız akupunkturla şişmanlık tedavisinin ana hatlarını açıklamaktadır. Klasik akupunktur, vejetatif sinir sistemini rahatlatıcı ve dengeleyici etkisinden dolayı, alışkanlıkların uzun süreli bırakılmasında çok yardımcı olur. Vücut akupunkturunun kulak akupunkturu ile kombine edilmesi tedavi başarısını daha da artırır. Fakat özellikle kilo vermede devamlı başarı gıda şeklini de değiştirmesi ve gerekli kalorinin üzerine çıkılmaması sağlanır.

SUMMARY

This article explains the basic principles of acupyncture therapy and obesity. Obesity for therapy mostly are strongly motivated, so that they are able to cap with the vegetatire autfall symptom with the supporting help of ear-and bodyacupuncture. This is different with obesity, as a lasting succes is guaranted only with a specific of dietetic plan.

Enerji alınımının, enerji tüketiminden fazla olduğu durumlarda vücutta depolanan, özelliklede deri altı dokuda toplanan aşırı yağlanma hastalığıdır.

Çağımızın hastalığı olan obesite son 10 yılda Türkiye de de çalışanlar ve öğrenciler arasında hızla artan ayaküstü beslenme alışkanlığının artmasıyla artış göstermiştir.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin yapmış olduğu araştırmanın Prof. Dr. Hüsrev Hatemi' nin obesite derneğinin kongresindeki sunumunda Türkiye de 25 yaşın üzeri erkeklerde %19, bayanlarda %40 oranında obezite görülmektedir.

En az kilolu bölgemiz doğu Anadolu, en az kilolu ilimiz Erzurum.

En kilolu bölgemiz Ege ve Marmara bölgesiyken en kilolu ilimiz Samsun bulunmuştur.

Amerika da 2001 sonuçları 25 yaşın üzerinde ki bu oran %61 i bulmaktadır.

Amerika'da bu oranın 2039 yılında çok daha yüksek oranlara %99 ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Amerikan obesite derneklerinin yaptırdığı araştırmalara göre:

1. Ölüm nedeni sigara,

2. Ölüm nedeni obesite olarak istatistiklere yansımaktadır.

ABD de obesite ve obesite'nin neden olduğu hastalıklara yıllık 70 milyar dolar gibi bir para harcanmaktadır.

Ülkemizde bu konu da yapılmış bir istatistik çalışma yoktur.

Vücudumuzun en fazla yağlanmaya maruz kalan bölgeleri sırasıyla:

-Subdermal % 80

-Retroperitoneal

-Omentum

-Perirenal

-Mediastinal

-Karaciğer

-Perikart olmak üzere yerleşmektedir.

Obesite nedenleri:

Obesitede yağ hücrelerinin hem hiperplazisi hemde hipertrofisi söz konusudur.

1-Psiko-emosyonel faktörler:

Obesitenin %80-85 nedeni psişik ve stres kaynaklı

-Fazla yemek yemeye bağlı, enerji alımının artması buna karşılık enerji tüketiminde azlık.

-Gece geç vakit kalkıp yemek yeme alışkanlığı olanlar.

-Mutsuz aileler veya mutlu aileler.

-Boşanmalar

-Askerlikte alınan kilolar

-Masa başı çalışma hayatı olan insanlar.

-Depresyon

-İmtihana hazırlanan çocuk ve gençler ve bunların anne ve babaları. Stres altındaki bu grup insanlar stresi yemek yiyerek kompanse ederler.

-Gelişen teknolojiye bağlı olarak çocuk ve büyüklerin bilgisayar başı uzun çalışma ve oyunlara bağlı sabit pozisyonlarda oturur vaziyete ki halleri.

-Paspartum inaktivasyon: Çocuğa süt yapsın diye beslenmede yüksek enerji yüklemesinin yanında lohusanın hareket kısıtlılığında olması. Özellikle sezaryen sonrası hastanın inaktifliği de doğum sonu verilen kiloların kısa sürede geri alınmaktadır.

-Özellikle sigara bıraktıktan sonra kişilerde kilo alma problemiyle karşılaşıyoruz. Nikotin normalde 450 cal civarında kalori yakar. Sigara bırakılınca bu kalori harcanması olmayacağı için fazla kalori birikimi söz konusu olabilecektir.

-Alkol alımıyla fazladan alınan kalorilerde kilo almaya neden olabilir.

2-Organik nedenler:

A-Mal absorbsiyon sendromları.

-Kolitis ülseroza

-Kronik ve habitual konstipasyon

B-Endokrinal kiloluluk

-Troit fonksiyonları; Hipotroidi kilo almada en önemli etkenlerdendir.

bazı tip hipertroitler de de başlangıçta ki zayıflama halinden sonra kilo alma problemi karşımıza çıkmaktadır.

-Postmenapozal faktörler: Östrojen seviyesinin menopoz döneminde düşmesi

-İnsülinoma

-Ovarial kistler

-Erkek hipogonadizmi

-Tümör

3-Genetik

-Herediter hipergliserinemi

-Tip 1 ve ya tip 2 diabette bağlı kilo almalar

-Hipoptüitarizm

-Herediter hipogonadizm

4-Birtakım ilaçlar:

-Kortizon: Astımlı hastalarda

-Östrojen ve progesteron hormon alımı

-Antidepressan ilaç

-Antialerjik ilaçlar

5-Bebeklerin fazla beslenmeleri:

Özellikle bebekler doydukları halde annelerin bebeği hala beslemeye devam ederek oburluğa yol açabilecek bir yeme alışkanlığı kazandırılmasına yol açılması.

Obesitenin sebep olduğu hastalıklar

1-Artherosklerozis

2-Hipertansiyon

3-İnfaktüs

4-Diabetes mellitus

5-Depresyon

6-Hayatın süresini kısaltması

7-Gut

8-Artros

9-Kolelitiyazis

10-Karaciğer sirozu

11-Apendisit

12-Kronik nefrit

13-Beyin kanamaları

14-Alveoler hipoventilasyon

15-Korpulmonale

16-İntertrigo-kandidiazis

17-Varkosis ve tromboembolizm

18-Oligomenore

19-Preeklampsi-eklampsi

20-Endometrium kanseri

21-Deri enfeksiyonları

22-Doğum sıraında operasyonu güçleştiren bir durum olması

23-Hiatus hernileri

Yanlış kullanılan yöntemler

1-Sauna

2-Laksatif kullanımı

3-Diüretikler

4-Diğer birtakım ilaçlar

Aloevera:

Kaktüsten elde edilen bir bitkisel ilaç.

Cilt için çok güzel etkisi var. Laksatif etkisi var, zayıflama da kullanılma nedenidir.

Fenfloramin:

Anfetamin türevi bir ilaçtır Obetrol adıyla satılmaktaydı. İştah azaltıcı etkisi var.

Dietilpropion :

Anfetamin benzeri etki yapar kortekste.

Xenical vs.

DOĞRU YÖNTEMLER:

Zayıflama tedavilerinde aşağıda bahsedeceğim her bir yöntemi ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Fakat kombine uygulama hasta ve sizin için çok iyi sonuçları almanızı sağlayacaktır.

Diyet:

Kilo kontrolünde en önemli husus devamlılıktır. Diyet olmaksızın yapılacak akupunktur uygulaması ve egzersizler kilo vermede yetersiz kalabilir. Diyetle desteklenen uygulamalarınız daha etkin olup kişinin yağsız vücut ağırlığını artırdığı gibi, yağ kitlesini de azaltır. Kısa süreli egzersiz ve diyet uygulamalarında, kilo kaybının asıl sebebi su ve glikojen depoları iken, süre uzadıkça yağ kaybı olmaktadır. Enerji alınımının kısıtlanması ile enerjinin depo yağlardan harcanmasını sağlamış oluruz.

Egzersiz

Fiziksel aktivite ile kilo verme arasında ciddi bağlantı vardır. Kısa ve uzun vadeli kilo verme çabalarında egzersizin çok önemli yeri vardır. Hastaya uygulanacak aktivite ve egzersiz programı, kesinlikle hastaya uygun ve onun zevk alacağı nitelikte olmalıdır.

Egzersiz yapmak;

-Kalori yakmada yardımcı olur.

-Yaşla azalan kas kitlesinin artmasına yardımcı olur.

-Metabolik hızı arttırır.

-Uzun süreli ağırlık kontrolünde şarttır.

-Dayanıklılığı arttırır.

-Denge ve koordinasyon sağlamada yardımcıdır.

Her aktivitenin üst üste konması harcanan kalori miktarını arttırır. Küçük değişikliklerin üst üste konması büyük sonuçlar doğurur. 80 kg lık bir kişi 30 dk a yürüyüş yaparsa 120 kalori yakar. Aynı yürüyüşü 1 yıl süresince haftada 5 kez yaparsa yılda 4,5 kg yağı yakmış olur.

Kardiyo respiratuar egzersizler, haftada 3-5 gün ve her seferinde 20-60 dakika, kuvvet ve esneklik antremanları ise haftada 2-3 gün ve yarımşar saat önerilmektedir. Bu süreyi günde 3 parçaya bölmekte mümkündür. Bu uygulama hastanın egzersize uyumunu artırmaktadır.

Her gün yarım saat daha az televizyon seyretme ve televizyon seyrederken daha başka işler yapma (ütü yapma, ev işi yapma gibi)

Ayakta durarak veya yürüyerek daha fazla zaman geçirmek, bir şeyi getirip götürmek için başkalarını kullanmamak.

Asansör yerine merdiven kullanmak.

Ev veya bahçe işlerine daha çok zaman ayırmak.

Kısa mesafeler için araba kullanmamak

Düzenli yürüyüş

Hafta sonunda park ve yürüyüş gezileri, bisiklet gezileri

Yüzme top oyunları, dans

Kendilerini aktif kılacak hobi edinmeleri,

Akupunktur:

Akupunktur alışkanlıkların tedavilerinde kullanıldığında; çok yüz güldürücü sonuçları olan bilimsel bir yöntemdir. Açlık ve toklukta alışkanlıkla elde edinilen fizyolojik kazanımdır. Beslenme alışkanlığının değiştirilip yeni beslenme tarzının kazandırılmasında, akupunkturdan yararlanmak en akla yatkın düşünceyi uygulama tarzıdır.

Hastamız bize geldiğinde mutlaka endokrin değerlendirmeyi yapmamız gerekir. Açıkçası mümkün olduğu kadar iyi bir anemnez ve anemneze göre tetkik ve tahlil istememiz gerekir. Hatta gerek görürsek bir chek-up yaptırmalıyız.

Hastaya yaklaşım çok önemli, kilolu olan insan bize gelmeden önce bir çok yöntem deneyerek gelmiştir. Başarısızlığın getirdiği psikolojik eziklik içindeki bu hastaya az yemekle zayıflama tavsiye etmek herkesin yaptığı kolaycılığa kaçmanın yanında, hastanın güven kaybına uğramasına yol açarsınız. Bunun yerine hastaya güven verip, akupunktur'un etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ve diyet yapmada en önemli yardımcı bilimsel yöntem olduğunu anlatarak güven içinde diyet yapabilme ve egzersizle desteklenmesini sağlayabilirsiniz.

Akupunktur'da uyguladığım sistem:

Zayıflamak için gelen her hasta için:

Ayrıntılı anamnez alırken

Anne / baba ve 1. dereceden yakınlarının kilolu olup olmadığı,

Bebekliğinde kilolu olup olmadığı,

Çocukluğunda kilolu olup olmadığı,

İlkokul-ortaokul ve lise yıllarında kilolu olup olmadığı,

Evlendiğinde kaç kilo olduğu,

Bayansa ilk hamileliğinin başlangıç kilosunu-hamilelik döneminde kaç kilo aldığını doğum sonu kilosunu.

Öz geçmişinde:

Geçirmiş olduğu hastalık -Ameliyat- Kaza-Trafik kazası

Uyku durumu

İştahını

Yemek yeme düzenini

Sevdiği yemek türlerini

Kabızlık durumunu

Boy ve kilosunu sorarım.

Her hastamın ortodoks tıbbı şartlarında fizik muayenesini yaparım:

Boy - kilo

Göğüs -göğüs altı

Göbekten bel çevresi

Kalça-basen çevre ölçülerini alırım

Akupunkturda hastama vücut ve kulak akupunktur tedavisini; Hastamın durumuna göre kombine veya münavebeli akupunktur uygulaması şeklinde yapmaktayım.

Ben hastalarımı genelde ergenlik çağını geçmiş hastalardan seçiyorum.

Hastalarıma haftada 1 kez akupunktur yapıyorum. Hastalarım haftada bir yerine daha sık geleyim ben diyet tutmakta zorlanıyorum diyorsa o hastaları haftada 2 ya da 3 kez akupunktur seansına çağırıyorum. Böylece hastayı daha yakından takip ederek diyet tutmasına yardımcı oluyorum. Bu durumda ki hastalarıma haftada bir kulak akupunktur uygulaması yanında 2 kez de vücut akupunkturu yapıyorum.

Hastalarıma genelde kulak akupunkturu uygulamaktayım.

Kulak tedavisi devam etmekteyken zaman zaman hastalarımda akupunktur duyarsızlık sendromu gelişmekte ve bu durumdaki hastalarda kilo verme durmaktadır. Bu durumdaki hastalarımı hemen vücut akupunktur tedavisine alırım. Burada özellikle akupunktur duyarsızlığı veya bir diğer anlamıyla akupunktur nokta duyarsızlığı oluşumunda dönüşümlü olarak kulak-vücut akupunktur sistem değişikliği yapmaktayım.

Bu hastalarda vücut akupunktur u tedavisine geçilmesiyle, tedaviye yeni başlıyormuş gibi kilo kaybı yeniden başlamakta ve devam etmektedir.

Bu arada özellikle bayan hastalarımda pasif jimnastik etkili galvanik akım uygulamasıyla egzersiz uygulamaktayım. Bu uygulamayla zayıflama sonrası hastalarım da zayıflamaya bağlı gelişecek elastikiyette artışla / kas güçlenmesiyle, sarkma ve gevşemeleri önlüyorum.

Kulak akupunkturunda:

Kulak akupunktur noktalarına pres needles ( raptiye tarzında hazırlanmış-halk arasında kulak küpeleri adıyla anılan) denilen üzerinde küçük bant bulunan kalıcı Çin iğnelerini kullanıyorum veya tohum kullanmaktayım.

Haftada bir kez kulak tedavi ediyorum.

Tedavilerimi dominant kulaktan yapmaktayım.

Noktaları dedektörle tespit ediyorum.

-Açlık noktası: Pretagal sulkusta tragustusun tam tepesinden yere paralel çizilen hattın pretragal hattı kestiği yerde inferör - posteror'unda yer alır.

-Shen-men ( Çin kulağı) = Nogie kulağında Kozmonot noktaya denk gelir.

Bilateral Mide

-Karaciğer ve pankreas noktalarını; Diabetli hastalarda özellikle

-Akciğer noktası; Ödemli hastalarda

-Çok abur -cubur yiyen hastalarda ağız noktasını

-Kalın bağırsak noktası: Kabızlığı olan hastalarda

-Böbrek noktası: Adet öncesi hastalarda veya su içmeyen hastalarda (anemnezinde su içmek aklına gelmediğini söyleyen), ödemi olan veya kortizon kullanmakta olan hastalarda

-Endokrin noktası

-Agresyon noktası

-Duodenum noktası: Ülserli hastalarda

Vücut akupunktur noktaları:

Mi: Mide(St): 36 (mide asidini azaltır, gastrik periltaltizmi azaltır), Mi( St ) : 25, Ren(ön orta hatmeridyeni): 12 ( alarm nokta) , Ren : 10, KB: Kalınbağırsak( Li ): 4 ( kabızlıklarda ), Üçlü ısıtıcı: (Sj ): 6 ( kabızlıklar), Du(arka orta hatmeridyeni) : 20 ( stresle ilgili), Ying-TANG ( eğer hastada uyku problemi varsa, uykudan kalkıp yemeleri varsa), DP( Dalak pankreas) (Sp) : 6 ( hasta da hormonal problem varsa, anti ödem nokta), Sp: 9 ( anti ödem )

Hastaya akupunktur'la: Hastanın diyet psikolojisinden çıkararak, ventro - medial nukleus uyarısıyla iştah ve acıkmayı azaltıcı etki yaptığı, midede ekşime yanmayı azaltıcı olduğunu, serotononin düzeyini artırarak psikolojik etkisinden, endojen opiatları salgılatarak aşırı gerginlik ve stresi azaltıcı, plasma sodyumu ve aldesteron seviyesini azaltıcı, potasyumun osmoz seviyesini artırıcı etkisi var olduğu anlatılmalıdır.

Akupunktur ile daha doğru yemeyi öğrenirken ortaya çıkan 4 önemli şikâyet

1)Açlık,

2)Midede ekşime,

3)Yanma,

4)Halsizlik ve stres yok olacak, yani Akupunktur vücuda adeta bir "Açlığa Kolayca Tahammül Etme Sistemi" kuracaktır.

İstediği kiloya gelebilen ya da vücut kitle indeksine göre kişiye has ideal kilolu hale gelen hastalarımı 3 haftada bir veya ayda bir defa seansa çağırarak koruma programına alıyorum. Koruma programına aldığım hasta da MİDE noktasından magnetik bilya uygulaması yapıyorum.

Meslek hayatımda en çok duyduğum,"Zayıfladım ama hepsini kısa sürede geri aldım"şikayetlerini yok etmek için çok çalıştım. Sonunda Akupunktur tedavisinin bir parçası olan manyetik bilyeleri kulakta yerleştirebildiğim özel bir nokta buldum. Uzun süren deneyimlerim sonucunda bu özel noktaya uygulanan, 6 ay boyunca her ay bir kere değiştirilen manyetik bilyenin kişilere kilolarını koruma yönünde uzun yıllar çok kolaylık sağladığını ortaya çıkardım. Üstelik bilye tedavisindeki kişiler artık moda deyimle rejim de yapmıyorlar. Her şeyden ama daha az yiyorlar, sadece yağ konusunda cimri davranarak, mutlaka 3 öğün yiyerek ve akşam öğünlerini hafif tutarak kolayca kilolarını koruyabiliyorlar.

Gazi Tıp Fakültesindeki Akupunktur eğitimimden sonra bu özel noktaya ASP iğneler koymaya başladım. ASP iğnelerin 1 ay gibi bir süre kulakta kalıcı olmasının daha kolay olacağını bekliyorum.

Ancak zaman içinde yaşanacak hastalık, stres ve düzensiz seyahatler gibi nedenleri de göz önüne alarak, tüm hastalarımızı senede 4 kez kontrole çağırırız. Genel gözlemim bu kontroller de hastaların kilolarını koruduklarıdır. Ancak yukarda ki nedenlere bağlı eğer örneğin; 6 ay sonra 1 kilo bile olsa fazlalık varsa, haftalık Akupunktur seansı ile bunu çözer yani, önlemimizi baştan alırız.

Günlük alınması gereken sıvı miktarı en az 2-3 litre olmalıdır. Bunu 9-10 bardak su ve 3 bardak soda olarak düzenlemelisiniz. Sodaları 09.00-17.00 saatleri arasında içmeniz önerilir. Soda bu sistemde önemlidir. Tansiyonunuzun düşmesini, dolayısıyla baş dönmesi ve halsizlik duymayı engeller. Eğer hastanın tansiyonu yüksek ise soda içmesini yasaklarız. Hanımların adet dönemlerinde sodayı günde 1 taneye düşürmeleri gerekebilir. Çay, adaçayı, ıhlamur, limon ve bitki çayları istenildiği kadar içilebilir ve tatlandırıcı eklenebilir. Tatlandırıcıların içinde ''Aspartam'' maddesinin bulunmasına dikkat edilmelidir.

Dr. Ramazan Odabaşı

Döşeme Mah. 60056 sk Lara ap. K: 1 D:1 (AK PARTİ Seyhan ilçe başkanlığı üstü)Tel :0322- 4599900-4599901 Cep: 0532-3211683

S E Y H A N / A D A N A

KAYNAKLAR

1. ERENGÜL, A.: AKUPUNKTUR Tedavisi ile Kilo VERME VE Sigaranın bırakılması. Akupunktur DERGİSİ, 4, 25-26. 1989.

2. Tekeoğlu, İ. Temel AKUPINKTUR. ACAR Matbaacılık Tesisleri, 1988, İst.

3. M. Erdal GÜZELDEMİR, Nurettin BAYHAN. ALIŞKANLIK TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR UYGULAMASI. Akupunktur DERGİSİ, 8, 22-23-24. 1990.

4. ODABAŞI, R. Akupunktur Laser Mezoterapi ISBN-975-93074-0-5 Adana

5. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ''ULUSAL DİABET VE OBEZİTE PROGRAMI KAPSAMINDA'' DİABET VE OBESİTE EĞİTİM KURSU NOTLARI. EDİTÖR: BAĞRIAÇIK, N. YAZARLAR: BAĞRIAÇIK N. İPBÜKER A., GÖRPE U. HATEMİ H. ALTINDAŞ M. KARAOĞLU N. ÖZYAZAR M. YUMUK V. 20-21-22 Şubat 2004 Diabet ve Obesite eğitici eğitimi programı Otel Seyhan /ADANA

6. ÇEVİK, C. MEDİKAL akupunktur. Baskı: Pomat A.Ş. 

 anasayfa  kurumsal   referanslar   hizmetlerimiz   online randevu  iletişim
 Web Tasarımı & Yazılımı : Klikya